Friday, 14/05/2021 - 07:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CẨM KHÊ - PHÚ THỌ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2021-2022

--------------------

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT (sau đây gọi chung là Quy chế 11);

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định cụ thể hóa Điều 18 và Điều 20 của Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2, bãi bỏ Điều 3 trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định cụ thể hóa Điều 18 và Điều 20 của Thông tư 01/2016/TT-BGD ĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022;

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-SGD&ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở GD&ĐT Phú Thọ Hướng dẫn Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/4/2021 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022, trường THPT Cẩm Khê xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 như sau:

I. ĐỘ TUỔI, ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Độ tuổi dự tuyển

1.Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

2. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

3. Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.

4. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

a. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;

b. Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm thành phần cơ bản sau: đại diện của Lãnh đạo nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học;

c. Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng khảo sát,  tư vấn, Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

5. Học sinh trong độ tuổi quy định ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được học ở trường trung học tại nơi cư trú hoặc trường trung học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

a. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;

b. Hiệu trưởng nhà trường tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

2. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh

a. Đối tượng tuyển sinh

Là người đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên trong độ tuổi quy định.

b. Địa bàn tuyển sinh

- Mỗi học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ, đủ điều kiện dự thi quy định tại Quy chế 11 của Bộ GD&ĐT chỉ được đăng ký thi tuyển vào một trường THPT công lập của tỉnh (không kể Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập).

- Học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh có kết quả xếp loại học lực Trung bình và hạnh kiểm Khá (năm lớp 9) trở lên (Đối với học sinh học theo mô hình trường học mới có kết quả học tập đạt mức “Hoàn thành” trở lên, có đánh giá về năng lực, phẩm chất đạt mức “Đạt” trở lên ở năm lớp 9) được đăng ký dự tuyển vào 01 trường THPT của tỉnh Phú Thọ.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học 2021-2022 trường THPT Cẩm Khê được tuyển sinh 10 lớp 10 với số lượng 420 học sinh (trong đó có 01 lớp chất lượng cao với số lượng 35 học sinh).

II. CHẾ ĐỘ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

1.Tuyển thẳng

a. Tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT (trừ Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT Yên Lập) đối với những học sinh thuộc các đối tượng sau:

+ Học sinh trường PTDTNT THCS các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng;

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người(Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm,Cống, Brâu, Bố Y,Mảng, Cờ Lao);

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hoá, văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học;

+ Học sinh đạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

b. Tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương đối với các học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa cấp tỉnh.

c. Tuyển thẳng vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập các đối tượng sau:

+ Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người(Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm,Cống, Brâu, Bố Y,Mảng, Cờ Lao);

+ Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

2. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập (không kể của Trường THPT Chuyên Hùng Vương)

- Cng 2,0điểmchonhóm đối tượng 1, bao gồm:

+ Conlit sĩ;

+ Conthương binhmất sứclao đng 81%trở lên;

+ Conbnh binh mất sứclao đng 81%trlên;

+ConcủangưiđượccấpGiấychứngnhậnngưihưngchínhsáchnhư thươngbinhmàngườiđượccpGiấychngnhnngưihưngcnhsáchnhư thương binhbị suygimkhả năng laođộng 81%trởlên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

- Cộng 1,5 điểmchonhóm đitưng 2, bao gồm:

+ConcủaAnhhùnglựclượngvũtrang,concủaAnhhùnglaođộng,con ca Bà mViệtNam anh hùng;

+ Con thương binhmất sứclao động dưới81%;

+ Conbệnh binh mất sức lao đngdưới81%;

+Con ca ngưi đưc cGiy chnnhận người hưncnsách nthươnbinmà người được cp Giấy chng nhngưhưng cnh sácnhư thương binh bị sugim khả năng lao động dưi 81%”.

- Cng1,0 điểmchonhóm đitưng 3, bao gồm:

+ Người có cha hoc mlà ngưi dântc thiusố;Ngườidântộc thiểusố;

+Ngưihọcđangsinhsng,hctậpởcácvùngcóđiukiệnkinhtế-xã hộiđc biệtkhó khăn theo quy định hiện hành (được quy định tại danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

3. Chế độ khuyến khích

Chế độ khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập và các lớp không chuyên của Trường THPT Chuyên Hùng Vương:

- Cộng 1,5 điểm cho học sinh đạt giải Nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

- Cộng 1,0 điểm cho học sinh đạt giải Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

- Cộng 0,5 điểm cho học sinh đạt giải Khuyến khích trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

Chú ý: Học sinh thuộc các đối tượngưu tiênkhác nhau chỉ được cộng điểm ưu tiênở đối tượng có mức điểm ưu tiên cao nhất.

- Học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh chỉ được cộng điểm khuyến khích của giải cao nhất.

III. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện theo Hướng dẫn số 01/ HD- SGD&ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở GD&ĐT Phú Thọ Hướng dẫn Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH, HỒ SƠ TUYỂN SINH, ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phương thức tuyển sinh

- Đối với các trường công lập: Áp dụng phương thức thi tuyển.

- Học sinh dự tuyển vào trường THPT công lập, nếu không trúng tuyển được phép đăng ký dự tuyển vào trường THPT ngoài công lập.

- Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng được vào học một trường THPT trên địa bàn huyện mà học sinh có hộ khẩu thường trú. Trường hợp các đối tượng tuyển thẳng dự tuyển vào các trường chuyên biệt (Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập và Trường THPT Chuyên Hùng Vương) thì thực hiện theo quy định tuyển sinh các trường này, nếu không trúng tuyển học sinh được vào học một trường THPT thuộc địa bàn huyện (thị, thành) mà học sinh có hộ khẩu thường trú.

2. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất của Sở GD&ĐT);

- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 cấp;

- Học bạ cấp THCS (bản chính);

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách tuyển thẳng, ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

- Giấy xác nhận do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

Chú ý:

- Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT Cẩm Khênăm học 2021-2022 phải nộp hồ sơ về Hội đồng tuyển sinh nhà trường trước 17h00 ngày 05/6/2021(nếu không nộp sẽ không đủ điều kiện để thi tuyển).

3. Đăng ký dự tuyển

Học sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng: 01 nguyện vọng vào lớp công lập và 01 nguyện vọng vào lớp chất lượng cao (nhà trường có 01lớp chất lượng cao).

4. Đăng ký vào lớp chất lượng cao

Năm học 2021-2022 trường THPT Cẩm Khê được giao chỉ tiêu tuyển sinh 01 lớp chất lượng cao với số lượng 35 học sinh. Lớp chất lương cao thực hiện theo Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn trường mầm non, trường phổ thông, lớp phổ thông chất lượng cao trên địa  bàn tỉnh Phú Thọ.

V. MÔN THI, HÌNH THỨC THI, LỊCH THI, NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

Thí sinh dự tuyển vào các trường THPT năm học 2021-2022 (bao gồm cả Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập, Trường THPT Chuyên Hùng Vương với các bài thi không chuyên) được tổ chức thi chung: Chung đề, chung thời gian, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm và sử dụng chung kết quả thi để xét tuyển.

1. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài

- Môn thi: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh.

- Hình thức thi: Thi viết (môn Toán và tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận).

- Thời gian làm bài: môn Toán: 120 phút; môn Ngữ văn: 120 phút; môn Tiếng Anh: 90phút.

2. Nội dung đề thi, điểm bài thi

- Nội dung đề thi: Đề thi được ra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9 THCS (đã được điều chỉnh theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT). Đề thi đảm bảo chính xác, phân hóa được trình độ và năng lực của học sinh, phù hợp với thời gian quy định của từng môn thi.

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 (không) đến điểm 10 (mười), điểm lẻ lấy đến hai chữ số phần thập phân.

3. Lịch thi

- Lịch thi (kể cả Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập):

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

10/6/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

11/6/2021

Sáng

Tiếng Anh

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

4. Điểm xét tuyển

+ Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính như sau:

ĐXT=2(ĐT V A) +ĐUT + ĐKK

Trong đó ĐT, ĐV, ĐA lần lượt là điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (tính theo thang điểm 10); ĐUT,  ĐKKlần lượt là điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

+ Điều kiện xét tuyển: Học sinh có đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định; có đủ 3 bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0 (không); không vi phạm quy chế thi.

+ Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển từ điểm cao đến điểm thấp của điểm xét tuyển cho đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều học sinh bằng điểm xét tuyển thì tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn; Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 8 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 8 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn.

Đối với lớp chất lượng cao, tuyển theo các bước sau

+ Bước 1: Tuyển chung theo tổng chỉ tiêu (bao gồm cả chỉ tiêu của lớp chất lượng cao).

+ Bước 2: Tuyển lớp chất lượng cao (chỉ tuyển đối với các học sinh đã trúng tuyển ở bước 1, có nguyện vọng đăng ký vào học lớp chất lượng cao của trường)

Xét tuyển từ điểm cao đến điểm thấp của điểm xét tuyển cho đủ chỉ tiêu lớp chất lượng cao được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều học sinh bằng điểm xét tuyển thì tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn; Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 8 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 8 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn.

Chú ý: Nếu học sinh không trúng tuyển vào lớp chất lượng cao nhưng đã trúng tuyển vào trường thì vẫn được học tại trường.

VI. KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

  1. Công tác chuẩn bị

Giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng tuyển sinh: theo quy định của Sở GD&ĐT Phú Thọ

Phát hành hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 20/5/2021 đến 16 giờ 00 ngày 05/6/2021

Thu hồ sơ dự tuyển:Từ ngày 20/5/2021 đến 17 giờ 00 ngày 05/6/2021

Nhập dữ liệu tuyển sinh theo phần mềm của Sở, báo cáo và nộp dữ liệu đăng ký dự tuyển về Sở: Trước 11 giờ 00 ngày 06/6/2021

2. Duyệt kết quả tuyển sinh

a. Hồ sơ duyệt tuyển sinh theo quy định của Sở GD&ĐT Phú Thọ

b. Lịch duyệt kết quả tuyển sinh: ngày 01/7/2021

3. Việc tiếp nhận hồ sơ học sinh không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập chuyển về dự xét tuyển tại trường THPT Cẩm Khê

- Ngay sau khi được Sở GD&ĐT duyệt kết quả tuyển sinh, nhà trường công khai kết quả tuyển sinh, trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển để học sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường THPT ngoài công lập (nếu có nguyện vọng).

- Để tiến độ tuyển sinh theo đúng kế hoạch, Hội đồng tuyển sinh của trường làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật.

- Học sinh không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ và Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập đăng ký dự tuyển vào trường THPT Cẩm Khê phải rút toàn bộ hồ sơ của mình và nộp về trường THPT Cẩm Khê trước 17h00 ngày 29/6/2021. Sau thời điểm này, trường THPT Cẩm Khê không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh thi tại Hội đồng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập chuyển về và thực hiện xét tuyển theo quy định.

   HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Tạ Minh Tân

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website