phutho

Ra mắt Câu lạc bộ Tiếng Anh trường THPT Cẩm Khê.