phutho

Chi bộ THPT Cẩm Khê tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới