Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Tin tức-sự kiện

Hướng dẫn sử dụng smas edu


Danh sách thi kiểm tra, khảo sát năng lực GV


Điểm thi khảo sát lần I


Quyết định thành lập Ban tư vấn học đường của Trường THPT Cẩm Khê


Công văn & Biểu mẫu đề nghị cấp học bổng cho HS


THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH THEO NGHI ĐỊNH 116.


Thông báo về việc hoàn thiện bài thi "Bài dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"


Danh sách giáo viên tham gia khảo sát năng lực 2017


Văn bản Hướng dẫn nâng hạng GV THPT


Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trường THPT Cẩm Khê