Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Tổ chuyên môn

Tổ Văn Phòng


Tổ Địa-GDCD-TD-QPAN

Tổ Địa - GDCD - TD - QPAN, sức trẻ tiếp bước truyền thống


Tổ Toán-Lý-Tin

Tổ Toán - Lý-Tin trường THPT Cẩm Khê, 55 năm truyền thống "dạy tốt"


Tổ Sinh-Hóa-CN

55 năm Tổ Lý - Hóa - Công nghệ góp phần xây dựng và phát triển nhà trường


Tổ Ngoại ngữ

Trường THPT Cẩm Khê đã trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, là địa chỉ đào tạo đáng tin cậy của huyện Cẩm Khê hiếu học. Tổ Ngoại ngữ - Tin học đã cùng các tổ chuyên môn khác thêu dệt lên bức tranh thành tích chung rực rỡ của nhà trường. Cùng với thời gian, tổ Ngoại ngữ - Tin học đã trưởng thành vững mạnh cả về số lượng và chất lượng.


Tổ Văn-Sử

55 năm tổ Văn - Sử trường THPT Cẩm Khê