Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019

Thầy Trần Duy Hưng bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ Hóa học.

  

Ngày 04/11/2016 tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội diễn ra lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ của thầy Trần Duy Hưng, giáo viên Hóa học của Trường THPT Cẩm Khê. Luận văn được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ.

Sau khi nghe thầy Trần Duy Hưng trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 2 phản biện và ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng về Luận văn. Kết quả luận văn là cơ sở khoa học quan trọng để nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và tính chất một số CLUSTER pha tạp của SILIC SInM (M = Cu,Zn, Ga, Ag).

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất như sau: Luận văn của thầy Trần Duy Hưng là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có sự nghiên cứu khá sâu sắc về mặt lý luận và thực tiễn. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận văn "Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và tính chất một số CLUSTER pha tạp của SILIC SInM (M = Cu,Zn, Ga, Ag)"  đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành: Hóa học; Mã số: 60.44.01.19 với số phiếu tán thành là 05/05 và điểm được Hội đồng đánh giá là 8.9. Thầy Trần Duy Hưng xứng đáng nhận học vị Thạc sỹ. Hội đồng đề nghị cấp bằng Thạc sỹ, chuyên ngành Hóa học cho thầy Trần Duy Hưng.

Đại diện cho nhà trường, Công đoàn, Tổ chuyên môn, nhóm Hóa học, gia đình, bạn bè đã đến tham dự lễ bảo vệ luận văn, cùng chung vui và chia sẻ thành công với tân Thạc sĩ. Hi vọng trong tương lai thầy Trần Duy Hưng sẽ tiếp tục phấn đấu nghiên cứu, giảng dạy và đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

 

 

 

 

Thông tin đã đăng