Thứ sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019

TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRI ÂN CHO HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2015 - 2016

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRI ÂN CHO HỌC SINH KHỐI 12

 NĂM HỌC 2015 - 2016

*************

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2015 - 2016.

Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng và Lễ tri ân cho học sinh lớp 12 năm học 2015-2016.

Thời gian cụ thể như sau:

+ 7 giờ 00 ngày 18/05/2016 (tức sáng thứ Tư):

Thành phần:

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường; Ban đại diện cha (mẹ) học sinh nhà trường; Trưởng ban đại diện CMHS các lớp khối 12 (theo giấy mời);  

Xin trân trọng kính mời và đề nghị ông (bà) đến đúng giờ.

                                                   BAN GIÁM HIỆU 

Thông tin đã đăng