Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

Bí thư

Đồng chí Ngô Sĩ Trí

Chuyên môn:

ĐH GDTC 

Phụ trách:

 

 

Phó bí thư

Đồng chí Bùi Văn Tuân

Chuyên môn:

Cử nhân Lịch sử

Phụ trách:

 

 

Ủy viên

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương

Chuyên môn:

Cử nhân Ngữ Văn

Phụ trách:

 

 

 

Ủy viên

Đồng chí Hà Duy Hội

Chuyên môn:

Cử nhân Hóa học

Phụ trách:

 

 

Thông tin đã đăng