Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Ban chi ủy

  

 

Bí thư

Đồng chí Tạ Minh Tân

Chuyên môn:

Thạc sỹ QLGD; Cử nhân Ngữ Văn

Phụ trách:

Phụ trách chung; chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực công tác: Quy hoạch và kế hoạch phát triển giáo dục; công tác Tổ chức cán bộ, công tác Thanh tra

Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó hiệu trưởng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết;

Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của trường;

 

Phó bí thư

Đồng chí Đặng Quốc Hùng

Chuyên môn:

Thạc sỹ QLGD; Cử nhân Tiếng Anh

Phụ trách:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Kế hoạch triển khai Đề án " Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" (gọi tắt là Đầ án Ngoại ngữ Quốc gia 2020); công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; dạy nghề phổ thông; giáo dục thể chất; công tác học sinh; công tác chữ thập đỏ;

Phụ trách công tác Đảng tổ: Ngoại ngữ - Tin học.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư chi bộ phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủy viên

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương

Chuyên môn:

Cử nhân Ngữ văn

Phụ trách:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: công tác nữ; công tác dạy và học.

Phụ trách công tác Đảng tổ: Văn – Sử

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư chi bộ phân công.

 

 

 

 

 

 

 

Ủy viên

Đồng chí Lại Ngọc Đạo

Chuyên môn:

Cử nhân Tiếng Anh

Phụ trách:

Giúp Bí thư chi bộ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công đoàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư chi bộ phân công.

 

 

 

 

 

 

Ủy viên

Đồng chí Bùi Thị Huyền

Chuyên môn:

Cử nhân Lịch sử

Phụ trách:

Giúp Bí thư chi bộ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Tuyên giáo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư chi bộ phân công.

 

Thông tin đã đăng