Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Ban lãnh đạo

 

  

 

Hiệu trưởng

Thầy giáo Tạ Minh Tân

Chuyên môn:

Thạc sỹ QLGD; Cử nhân Ngữ Văn

Phụ trách:

Phụ trách chung; chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực công tác: Quy hoạch và kế hoạch phát triển giáo dục; công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; chủ tài khoản của nhà trường; 

Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó hiệu trưởng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết;

Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật;

Phụ trách trực tiếp tổ Toán-Lý-Tin; tổ Văn phòng

 

 

 

Phó hiệu trưởng

Thầy giáo Đặng Quốc Hùng

Chuyên môn:

Thạc sỹ QLGD; Cử nhân Tiếng Anh

Phụ trách:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: công tác HSSV; Hướng nghiệp; dạy nghề phổ thông; giáo dục thể chất; công tác chữ thập đỏ;

Trực tiếp phụ trách tổ: Hóa-Sinh-CN;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

dhhshdsghdg

 

 

Phó hiệu trưởng

Cô giáo Hoàng Thị Lệ Thu

Chuyên môn:

Cử nhân Ngữ Văn

Phụ trách:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: dạy và học; Thanh tra.

Trực tiếp phụ trách tổ: Văn-Sử; Địa-GDQP, AN

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 gdfhgfhgfhgfhgf

Phó hiệu trưởng

Cô giáo Hoàng Thị Thu Nga

Chuyên môn:

Cử nhân Tiếng Anh

Phụ trách:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: cơ sở vật chất, thiết bị; Kế hoạch triển khai Đề án " Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" (gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020); công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

Trực tiếp phụ trách tổ: Ngoại ngữ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

Thông tin đã đăng