Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Sổ điểm excel cho GVBM

Xin các thầy cô Giáo viên bộ môn lưu ý:

Đây là phần mềm viết nhằm hỗ trợ thầy cô tính điểm TBM của mình.

Các thầy cô nên kiểm tra danh sách trong sổ điểm với danh sách học sinh trong phần mềm trước khi nhập điểm.

Không xóa các dữ liệu (hàm công thức) ở cột TBM và Xếp thứ tự học sinh theo điểm, phẩy.

Chỉ nhập điểm, phần mềm sẽ tự tính.

Nhớ kiểm tra ít nhất 5 trường hợp để kiểm định tính chính xác và cho học sinh biết điểm trước khi vào sổ điểm nhỏ để tránh sơ xuất.

Phần mềm mở để thầy cô có thể chính sửa nên xin thầy cô cẩn thận.

Có gì thắc mắc liên hệ đ.c Hùng.

Trân trọng.

 Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng