Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Danh sách thi kiểm tra, khảo sát năng lực GV

 

TRƯỜNG THPT CẨM KHÊ

 

DANH SÁCH DỰ THI KIỂM TRA, KHẢO SÁT NĂNG LỰC GIÁO VIÊN

 NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức danh

Môn

Tổ CM

Môn dự thi KS

1

Ông Hà Cao Cường

13/10/1983

Giáo viên

Toán

Toán,Lý,Tin

Toán

2

Ông Ngô Duy Hà

09/03/1978

TTCM

Toán

Toán,Lý,Tin

Toán

3

Bà Phạm Thanh Hòa

18/09/1987

Giáo viên

Toán

Toán,Lý,Tin

Toán

4

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

23/12/1981

Giáo viên

Toán

Toán,Lý,Tin

Toán

5

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai

01/09/1984

Giáo viên

Toán

Toán,Lý,Tin

Toán

6

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

01/01/1989

Giáo viên

Toán

Toán,Lý,Tin

Toán

7

Ông Lê Đình Quý

11/09/1983

Giáo viên

Toán

Toán,Lý,Tin

Toán

8

Ông Phan Đức Thụy

09/01/1971

Giáo viên

Toán

Toán,Lý,Tin

Toán

9

Ông Vũ Anh Tuân

19/09/1980

Giáo viên

Toán

Toán,Lý,Tin

Toán

10

Ông Nguyễn Trung Tuấn

11/03/1980

Giáo viên

Toán

Toán,Lý,Tin

Toán

11

Ông Phùng Thế Dương

04/07/1978

Giáo viên

Toán,Lý,Tin

Vật lí

12

Bà Trần Thị Thanh Phương

02/06/1984

TPCM

Toán,Lý,Tin

Vật lí

13

Ông Hà Sơn Tùng

24/09/1986

Giáo viên

Toán,Lý,Tin

Vật lí

14

Ông Nguyễn Quốc Việt

02/07/1981

Giáo viên

Toán,Lý,Tin

Vật lí

15

Ông Hà Tuấn Bẩy

27/10/1977

Giáo viên

Hóa

Hóa,Sinh,Công nghệ

Hoá học

16

Ông Hà Duy Hội

18/07/1985

Giáo viên

Hóa

Hóa,Sinh,Công nghệ

Hoá học

17

Ông Trần Duy Hưng

30/09/1985

Giáo viên

Hóa

Hóa,Sinh,Công nghệ

Hoá học

18

Ông Nguyễn Huy Thành

09/08/1971

Giáo viên

Hóa

Hóa,Sinh,Công nghệ

Hoá học

19

Bà Hoàng Thị Phương Thảo

25/02/1986

Giáo viên

Hóa

Hóa,Sinh,Công nghệ

Hoá học

20

Ông Nguyễn Bá Thịnh

06/04/1985

Giáo viên

Hóa

Hóa,Sinh,Công nghệ

Hoá học

21

Ông Bùi Quốc Tuấn

09/04/1980

TPCM

Hóa

Hóa,Sinh,Công nghệ

Hoá học

22

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng

20/11/1984

Giáo viên

Sinh

Hóa,Sinh,Công nghệ

Sinh học

23

Ông Phạm Thanh Phương

18/03/1978

TTCM

Sinh

Hóa,Sinh,Công nghệ

Sinh học

24

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

28/10/1980

Giáo viên

Tin

Toán,Lý,Tin

Tin học

25

Bà Trần Thị Thanh Nga

04/12/1984

Giáo viên

Tin

Toán,Lý,Tin

Tin học

26

Bà Trần Thị Trinh

04/07/1987

Giáo viên

Tin

Toán,Lý,Tin

Tin học

27

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

28/03/1983

Giáo viên

Tin

Toán,Lý,Tin

Tin học

28

Bà Nguyễn Thị Cần

16/12/1983

Giáo viên

Văn

Văn,Sử

Ngữ văn

29

Ông Bùi Đức Hiến

16/06/1979

Giáo viên

Văn

Văn,Sử

Ngữ văn

30

Bà Trần Thị Tuyết Mai

01/01/1989

Giáo viên

Văn

Văn,Sử

Ngữ văn

31

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

28/10/1971

Giáo viên

Văn

Văn,Sử

Ngữ văn

32

Bà Nguyễn Thị Thu Phương

19/12/1987

Giáo viên

Văn

Văn,Sử

Ngữ văn

33

Bà Trần Thị Phương Thanh

05/02/1985

Giáo viên

Văn

Văn,Sử

Ngữ văn

34

Bà Bùi Thị Kiều Vân

19/02/1982

Giáo viên

Văn

Văn,Sử

Ngữ văn

35

Ông Trần Giang Đông

28/02/1982

TPCM

Sử

Văn,Sử

Lịch sử

36

Bà Bùi Thị Huyền

25/12/1981

Giáo viên

Sử

Văn,Sử

Lịch sử

37

Bà Trần Thị Phương

24/05/1986

Giáo viên

Sử

Văn,Sử

Lịch sử

38

Ông Bùi Văn Tuân

16/08/1986

Giáo viên

Sử

Văn,Sử

Lịch sử

39

Bà Ngô Thị Thanh Dung

26/04/1987

Giáo viên

Địa

Địa,GDCD,TD,QPAN

Địa lí

40

Bà Hoàng Thị Thủy Hương

13/07/1984

TTCM

Địa

Địa,GDCD,TD,QPAN

Địa lí

41

Bà Phan Thị Kim Hương

10/01/1987

Giáo viên

Địa

Địa,GDCD,TD,QPAN

Địa lí

42

Bà Hà Thị Vân Anh

05/06/1986

Giáo viên

Tiếng anh

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

43

Ông Lại Ngọc Đạo

02/10/1978

Giáo viên

Tiếng anh

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

44

Bà Lê Thị Mai

28/05/1987

Giáo viên

Tiếng anh

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

45

Bà Nguyễn Thị Mai Ngân

12/05/1977

TTCM

Tiếng anh

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

46

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

01/01/1984

Giáo viên

Tiếng anh

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

47

Bà Lê Thị Kim Thoa

14/12/1986

Giáo viên

Tiếng anh

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

48

Bà Nguyễn Thị Hồng Thơm

09/12/1976

Giáo viên

Tiếng anh

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

49

Bà Hà Thanh Thủy

11/06/1983

Giáo viên

Tiếng anh

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

50

Bà Ngô Thị Hải

01/01/1987

Giáo viên

GDCD

Địa,GDCD,TD,QPAN

GDCD

51

Bà Hà Thị Hải Lý

01/01/1986

Giáo viên

GDCD

Địa,GDCD,TD,QPAN

GDCD

52

Bà Dương Thị Nguyệt

23/01/1992

Giáo viên

GDCD

Địa,GDCD,TD,QPAN

GDCD

53

Bà Vũ Thị Tuyết

25/10/1988

Giáo viên

GDCD

Địa,GDCD,TD,QPAN

GDCD

 

Thông tin đã đăng