Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Hướng dẫn hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho GVCN

 Các đồng chí xem hướng dẫn cụ thể và hoàn thiện hộ. Trân trọng

STTTên cộtHướng dẫn nhậpGhi chú
1Các môn học tính điểm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học…Hỗ trợ nhập điểm nguyên và điểm thập phân. Ví dụ: 9; 8.5
Lưu ý: Với điểm thập phân, nhập dấu chấm, không nhập dấy phẩy
 
2Môn nhận xét: Thể dụcNhập 1 trong các giá trị: Đ; CĐ 
3Học lựcCách nhập như sau: Giỏi nhập G; Khá nhập K; Trung bình nhập TB; Yếu nhập Y; Kém nhập KEM 
4Hạnh kiểmCách nhập như sau: Tốt nhập T; Khá nhập K; Trung bình nhập TB; Yếu nhập Y 
5Danh hiệu thi đuaNhập 1 trong các giá trị: Giỏi; Tiên tiến 
6Được lên lớpNếu có thông tin đánh dấu "x", nếu không bỏ trống 
7Kiểm tra lại, rèn luyện HK trong hèNếu có thông tin đánh dấu "x", nếu không bỏ trống 


Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng