Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2019

Văn bản : Văn bản :Danh mục kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Danh mục kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
Số417
Ngày ban hành28/02/2019
Người kýPCT UBND tỉnh - Hoàng Công Thủy
Trích yếuDanh mục kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
Tải fileBấm vào đây để tải file văn bản