Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2019

Văn bản : Văn bản :THÔNG TƯ 22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

THÔNG TƯ 22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành22/09/2016
Người kýBộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Trích yếu
Tải fileBấm vào đây để tải file văn bản